Трудово-осигурителни Услуги

ТРЗ и Осигуровки

  • изготвяне на трудови и граждански договори
  • изготвяне на ведомости за заплати на служителите
  • подаване на уведомления
  • начисляване на социални и здравни осигуровки на служителите и собствениците
  • изготвяне на подаване на данни за осигурените лица в Националния осигурителен инсти-тут
  • изготвяне на платежни документи за дължими данъци и такси
  • удостоверения за трудов стаж
  • регистриране на самоосигуряващи се лица