Счетоводни услуги

абонаментни и еднократни услуги

  • Регистрация по ДДС;
  • Изготвяне и подаване на месечни справки декларации
  • Отчитане на материални запаси – складови наличности;
  • Изготвяне на бюджет за приходи и разходи;
  • Месечни отчети и анализи за мениджмънта на дружеството;
  • Изготвяне на междинни отчети и анализи;
  • Годишно счетоводно приключване;
  • Изготвяне на годишни финансови отчети
  • Изготвяне на годишни декларации