Допълнителни услуги

допълнителни банкови и административни услуги

  • Събиране на документи от офиса на клиенти
  • Публикуване на годишни финансови отчети в Търговски регистър
  • Представителство при провеждане на проверки, ревизии и одит
  • Попълване и подаване на декларации
  • Други регистрации, съобразно спецификата на Вашата фирма